Kecskemét költségvetése


Ezen az oldalon megtekintheted Kecskemét költségvetését, átlátható módon, interaktív vizualizációk segítségével!

Tovább

TISZTELT KECSKEMÉTI POLGÁROK!


A jó gazdaként működő önkormányzat az adófizető polgárai előtt szélesre nyitja az ajtóit, számít a civil szervezetek együttműködésére és kikéri a véleményüket, hogy a lakossági igényeknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat és beruházásokat valósíthasson meg. A rendszeres egyeztetések és a képviselőtestület mellet a civil érintettek bevonásának ma már számos kipróbált fóruma létezik: intézményesült állampolgári tanács, részvételi költségvetés, online és offline fórumok segítik, hogy a városháza és a polgárok közti merev határvonal oldódjon. A kérdés az, a döntéshozók részéről van-e arra szándék, hogy az ehhez szükséges átláthatósági, kommunikációs és intézményi megoldásokat valóban alkalmazzák is. És fordítva, hogy a helyi polgárok megkérdezik, hogy mire költik az adójukat, elmondják nyilvánosan a véleményüket és tevőlegesen részt vesznek a közügyek intézésében.

Az önkormányzat azért fontos közösségi intézményünk, mert az államnak a polgárok hétköznapi problémáihoz legközelebb eső része, ahová először jutnak el a társadalmi igények, civil és lakossági kezdeményezések. Egy városi önkormányzat feladatai sokrétűek és állampolgári szemmel elsőre nehezen áttekinthetőek. Így van ez Kecskeméten is. Ennek azonban nem kellene így lennie az internet világában, ahol joggal várhatjuk el az önkormányzattól, hogy bárki könnyedén utána nézhessen miből, mire és mennyit költ.

A közpénzek átlátható felhasználásáért dolgozó K-Monitor együttműködésével ezért úgy döntöttünk, hogy a KECSUP-on a modern technika segítségével bemutatjuk Önöknek Kecskemét gazdálkodását, úgy ahogy azt még sohasem látták.

Egy interaktív alkalmazás segítségével azon állampolgárok számára is, akik kevés ismerettel rendelkeznek a közpénzügyek területén, könnyen befogadható és értelmezhető képet adunk, hogy mennyit költ a városunk oktatásra, egészségügyre, a zöldfelületekre vagy éppen a kritikus állapotban lévő útjainkra.

A helyi demokráciára is igaz, kettőn áll a vásár. Egy önkormányzat átlátható működéséhez tájékozott polgárok is kellenek, akik nyomon követik a helyi politikusok döntéseit.

Kellemes böngészést kívánunk!

A kecsUP szerkesztősége

Kipróbálom!

Mérleg 2021


Kecskemét idei költségvetése:
55 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11,6 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
12,7 Mrd Ft
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
4,1 Mrd Ft
Finanszírozási többlet - maradvány, fejlesztési célú hitelfelvétel
23 Mrd Ft
Felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök
3,7 Mrd Ft
10 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
12,4 Mrd Ft
Dologi kiadások
136,6 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
16,1 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
9,8 Mrd Ft
Beruházások
5,6 Mrd Ft
Felújítások
898,7 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Kecskemét önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek. A finanszírozási bevétel az előző évek gazdálkodásának maradványából és hitelfelvételből áll.

Bevételek 2021


23,4 Mrd Ft23 449 595 000 Ft(42%)
Finanszírozási bevételek
12,7 Mrd Ft12 668 900 000 Ft(23%)
Közhatalmi bevételek
11,6 Mrd Ft11 639 211 000 Ft(21%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4,1 Mrd Ft4 057 395 000 Ft(7%)
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
3,7 Mrd Ft3 671 729 000 Ft(7%)
Felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. szolgáltatások ellenértékét), és a működési célú átvett pénzeszközöket különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. ingatlanok) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók az előző évi gazdálkodás maradványai.

Kiadások 2021


16,1 Mrd Ft16 140 103 000 Ft(29%)
Egyéb működési célú kiadások
12,4 Mrd Ft12 443 147 000 Ft(22%)
Dologi kiadások
10 Mrd Ft10 042 402 000 Ft(18%)
Személyi juttatások és járulékok
9,8 Mrd Ft9 794 809 000 Ft(18%)
Beruházások
5,6 Mrd Ft5 562 413 000 Ft(10%)
Felújítások
898,7 M Ft898 684 000 Ft(2%)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
468,7 M Ft468 652 000 Ft(1%)
Finanszírozási kiadások
136,6 M Ft136 620 000 Ft(0%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A kiadások közgazdasági bontása működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók például a hitel- és kölcsöntörlesztések.

Fejlesztések 2021


Amit a kormány elvon, arra nagy szükség van Kecskeméten, mutat rá a polgármester
Az önkormányzatiság közös értékünk és nem megszüntetendő politikai termék
Kecskemét közlekedése – forró téma
Közérthető költségvetés - Mi ez?
Költségvetési ABC
Hogyan lehet nálunk is közérthető a költségvetés?

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!